ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  INTERNET  ΣΠΙΤΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΕΝΔΥΣΗ  ΟΜΟΡΦΙΑ  ΥΓΕΙΑ  ΦΑΓΗΤΟ  ΦΥΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΑ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ
οικονομικές ορολογίες
δείτε όλα τα άρθρα για την οικονομική κρίση »
Ολα τα παπουτσια online
δείτε καθημερινά όλα τα παπούτσια online »

Kατηγορία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  » ΑΡΧΙΚΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αυτή τη στιγμή βλέπετε όλα τα άρθρα της κατηγορίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Βρίσκεστε στη σελίδα 1 αυτής της κατηγορίας.

Άρθρα:
Τι είναι έντυπο Ε3;
Έντυπο Ε3 είναι ένα φορολογικό έντυπο στο οποίο δηλώνουμε τα οικονομι...
Τι είναι εγγυητική επιστολή;
Εγγυητική επιστολή είναι να έγγραφο, δηλαδή ένα χαρτί που εκδίδεται απ...
Τι είναι δεσμευμένη κατάθεση;
Δεσμευμένη κατάθεση είναι ένα ας πούμε είδος κατάθεσης, ή καλύτερα ένα...
Τι είναι συναλλαγματική κατάθεση;
Συναλλαγματική κατάθεση είναι ένα ξεχωριστό είδος κατάθεσης με κάποια ...
Τι είναι κοινός λογαριασμός;
Κοινός λογαριασμός είναι ένα είδος τραπεζικού λογαριασμού, συνήθως ταμ...
Τι είναι νεοφυής επιχείρηση;
Νεοφυής επιχείριση είναι ένα νέο σχετικά είδος επιχείρισης και επιχειρ...
Τι είναι τραπεζική πίστη;
Τραπεζική πίστη είναι η θεμελιώδης, δηλαδή η βασική αρχή λειτουργίας ό...
Τι είναι τσιφλίκι;
Τσιφλίκι είναι μια λέξη τούρκικης προέλευσης που σημαίνει μεγάλη αγροτ...
Τι είναι i bank;
I bank είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας...
Τι είναι i code;
I code είναι ένα σύστημα παραγωγής κωδικών για την χρήση των υπηρεσιών...
Τι είναι SWIFT code;
SWIFT code είναι ένα μέρος του κωδικού SWIFT/BIC code που χρησιμοποιεί...
Τι είναι BIC code;
BIC code είναι ένας ειδικός κωδικός που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για ...
Τι είναι IBAN;
IBAN είναι ένας άλλος, διαφορετικός, τυποποιημένος, μοναδικός και μηχα...
Τι είναι αριθμός λογαριασμού;
Αριθμός λογαριασμού είναι ένας αριθμός που συνδέεται με τον λογαριασμό...
Τι είναι λογαριασμός μισθοδοσίας;
Λογαριασμός μισθοδοσίας είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοπ...
Τι είναι λογαριασμός όψεως;
Λογαριασμός όψεως είναι ένα είδος καταθετικού λογαριασμού που προσφέρο...
Τι είναι κατάσχεση εις χείρας τρίτου;
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου είναι ένας νομικός καθαρά όρος που χρησιμο...
Τι είναι συνταξιοδοτικός λογαριασμός;
Συνταξιοδοτικός λογαριασμός είναι ένα είδος συνταξιοδοτικού προγράμματ...
Τι είναι λογαριασμός ταμιευτηρίου;
Λογαριασμός ταμιευτηρίου είναι ο απλός λογαριασμός με το βιβλιάριο που...
Τι είναι λογαριασμός σύνταξης;
Λογαριασμός σύνταξης είναι ένας ειδικός τραπεζικός λογαριασμός με κάπο...
Τι είναι λογαριασμός ΕΤΕ;
Λογαριασμός ΕΤΕ είναι ένα είδος τραπεζικού λογαριασμού, δηλαδή ενός λο...
Τι είναι ακατάσχετος λογαριασμός;
Ακατάσχετος λογαριασμός είναι ένα συγκεκριμένο είδος τραπεζικού λογαρι...
Τι είναι έργα υποδομής;
Έργα υποδομής είναι εκείνα τα έργα που αφενός λύνουν τα προβλήματα του...
Τι είναι εργασία;
Εργασία είναι αυτό που κάνει ένας άνθρωπος για να ζήσει, η δουλειά του...
Τι είναι αστική χρέωση;
Αστική χρέωση είναι ένας τρόπος χρέωσης για τα τηλεφωνήματα που κάνουμ...
Τι είναι ΔΕΔΔΗΕ;
ΔΕΔΔΗΕ είναι τα μια νέα επιχείριση, που δημιουργήθηκε σαν παρακλάδι τη...
Τι είναι ΡΑΕ;
ΡΑΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή με αντικείμενο την ενέργεια η οποία έχει...
Τι είναι καταναλωτικά αγαθά;
Καταναλωτικά αγαθά είναι μια κατηγορία αγαθών που μελετάει η οικονομικ...
Τι είναι καταναλωτά αγαθά;
Καταναλωτά αγαθά είναι μια κατηγορία αγαθών που προτείνει η οικονομική...
Τι είναι διαρκή αγαθά;
Διαρκή αγαθά είναι μια κατηγορία προϊόντων η οικονομικών αγαθών που χρ...
Τι είναι ΔΕΠΑ;
ΔΕΠΑ είναι τα αρχικά ενός πολύ γνωστού οργανισμού - εταιρίας που έχει ...
Τι είναι ΔΕΣΦΑ;
ΔΕΣΦΑ είναι μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας ή όπως λέγαμε παλιότερα ΔΕΚΟ....
Τι είναι βασικά καταναλωτικά αγαθά;
Βασικά καταναλωτικά αγαθά είναι τα αγαθά εκείνα, δηλαδή προϊόντα ή υπη...
Τι είναι αύξηση ασφαλιστικών εισφορών;
Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών είναι ένα μέτρο που ακολουθεί το κράτος γ...
Τι είναι ασφαλιστικές εισφορές;
Ασφαλιστικές εισφορές είναι ένα ποσό που πληρώνουμε (εισφέρουμε) στα α...
Τι είναι άτοκος;
Άτοκος είναι αυτός που δεν έχει τόκο, δηλαδή αυτός που έχει μηδενικό ε...
Τι είναι ανώνυμη εταιρία;
Ανώνυμη εταιρία είναι ένα είδος εταιρικής σύμπραξης που υπάγεται στο ε...
Τι είναι ΑΕ;
ΑΕ είναι τα αρχικά για την Ανώνυμη Εταιρία, ένα είδος εταιρικής σύμπρα...
Τι είναι ΟΕ;
ΟΕ είναι τα αρχικά για την Ομόρρυθμη Εταιρία στην οποία όλοι οι εταίρο...
Τι είναι ΕΠΕ;
ΕΠΕ είναι τα αρχικά για την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, ένα είδος ε...
ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ...
αρθράκι tag κατηγορία